1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Nga viti 2014 ushtron detyrën e tij në klinikën private stomatologjike “redentis” në Kamenicë.
  • Klinika stomatologjike "Redentis" (Stomatolog) në Kamenicë , 01.01.2014

Edukimi

Filloi studimet në fakultetin e mjekesisë dega Stomatologji në Universitetin e Prishtinës në vitin 2007 dhe përfundoi studimet në janar të vitit 2014.
Në vitin 2015 ka hapur klinikën private stomatologjike “Redentis”.
Në vitin 2021 ka filluar studimet specialistike në Kirurgji Orale në Qendrën Klinike Universitare të Stomatologjiesë në Prishtinë.
  • Fakulteti Mjeksisë (Stomatologji) - 01.01.2007 - 01.01.2014
    Bachelor
  • Qendra Klinike Universitare të Stomatologjisë (Kirurgji Orale) - 01.01.2021
    Studime specialistike

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Kontrollë — 30 minuta
50.00
Mbushje estetike kompoziti posteriore dhe anteriore — 30 minuta
E padefinuar
Mjekimi endodontik i dhëmbëve — 30 minuta
E padefinuar
Protetikë stomatologjike — 30 minuta
E padefinuar
Implantologji — 30 minuta
E padefinuar
Kirurgji orale — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje