Asnjë doktor apo klinikë nuk u shtua në listën e dëshirave