Regjistro Klinikën tuaj në Doktorim

Menaxhimi i Klinikës Tuaj me një Panel Administrimi të Veçantë!

Aplikacioni Doktorim ju ofron një panel administrimi të veçantë për të menaxhuar klinikën tuaj me efikasitet. Ju mund të kontrolloni rezervimet e pacientëve, planifikimin e orareve, menaxhimin e stafit.

Statistika në Kohe Reale për Monitorimin e Performancës së Klinikës Tuaj

Me aplikacionin Doktorim, ju mund të shihni statistikat e klinikës suaj në kohe reale, duke ju lejuar të monitoroni performancën e saj dhe të merrni vendime bazuar në të dhënat e sakta. Ju mund të shihni të gjitha të dhënat e pacientëve, të orareve, të të ardhurave dhe të shpenzimeve, të cilat janë të disponueshme në kohë reale dhe në një format të lehtë për t'u kuptuar.

Menaxhoni Klinikën Tuaj në Lëvizje me Akses Nëpërmjet Telefonit

Aplikacioni Doktorim ju ofron mundësinë e menaxhimit të klinikës suaj nëpërmjet telefonit tuaj.

Regjistrohu si administrator klinike
Administratori i Klinikës