1Zgjedhni datën tuaj

 • Në dispozicion
 • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës (Fizioterapist) në Prishtinë
 • Klinika e mjeksisë fizikale dhe rehabilitim (Kryefizioterapeut klinike) në Prishtinë
 • Kolegji Universum (Asistent) në Prishtinë

Edukimi

 • Fakulteti i mjeksisë - Fizioterapi (Sarajevë)
  Bachelor
 • Fakulteti i mjeksisë - Fizioterapi (Prishtinë)
  Master

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Probleme të qafës — 30 minuta
E padefinuar
Probleme të shpindës — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi post operativ — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi post traumatik — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve reumatologjike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve ortopedike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve naurologjike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve pediatrike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i lëndimeve sportive — 30 minuta
E padefinuar
Menaxhimi i dhimbjeve — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje