1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Ordinanca VH Dent (Doktor i stomatologjise) në Mitrovice , 17.12.2012
  • QKMF Mitrovice (Doktor i stomatologjise) në Mitrovice , 08.05.2013

Edukimi

  • Universiteti Hasan Prishtina (Stomatologji) - 01.10.2004 - 20.02.2012
    Doktor i stomatologjise
  • Universiteti Hasan Prishtina (Specialist i Parodontologjise dhe Mjekesise Orale) - 02.02.2015 - 22.07.2020
    Specialist i Parodontologjise - Specialist iParodontologjise dhe Mjekesise Orale

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Specialist i Parodontologjise dhe Mjeksesise Orale — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje