1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Banja e Kllokotit (Fizioterapeut ) në Kllokot , 17.12.1984 - 12.05.2010
  • Ambulanca për terapi fizikale"Tretmani" (Fizioterapeut ) në Ferizaj , 02.11.2000

Edukimi

  • Univesiteti i Prishtinës,Fakulteti i mjekësisë (Fizioterapi)
    Bachelor

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Rehabilitimin e sëmundjeve ortopedike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimin e sëmundjeve reumatologjike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimin e sëmundjeve pediatrike — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje