1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Nuk ka asnjë informacion


Edukimi

Nuk ka asnjë informacion


Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Probleme të qafës — 30 minuta
E padefinuar
Probleme të shpindës — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi post operativ — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi post traumatik — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve reumatologjike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve ortopedike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve naurologjike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i sëmundjeve pediatrike — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitimi i lëndimeve sportive — 30 minuta
E padefinuar
Menaxhimi i dhimbjeve — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje