1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • QKMF " Dr. Fahredin Hoti " (U.d Drejtor) në Rahovec , 08.03.2021

Edukimi

  • QKMF " Dr. Fahredin Hoti " Rahovec (Mjekësi Familjare) - 03.07.2017
    5

Shërbimet

 
Shërbimi - Vizitë Çmimi
Vizitë mjekësore — 30 minuta
E padefinuar
EKG — 30 minuta
E padefinuar
Inhalime — 30 minuta
E padefinuar
Trajtimi i patologjive kronike — 30 minuta
E padefinuar
Aplikim i terapisë i.v     — 30 minuta
E padefinuar
Aplikim i terapisë i.m   — 30 minuta
E padefinuar
Aplikim i terapisë s.c   — 30 minuta
E padefinuar
Pastrim plage. — 30 minuta
E padefinuar
Vendosja e Kateterit — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje