1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Nuk ka asnjë informacion


Edukimi

Nuk ka asnjë informacion


Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Vizitë e thjeshtë — 30 minuta
E padefinuar
Videolaringoskopi — 30 minuta
E padefinuar
Mikroskopi e veshit — 30 minuta
E padefinuar
Audiometri dhe Timpanometri — 30 minuta
E padefinuar
Estetike — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje