1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • Ordinanca Stomatologjike “Saba-Dent” (Stomatologe-Specialiste e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive) on Gjakovë

Education

  • Universiteti i Prishtines “Hasan Prishtina” (Stomatologji)
    Master

Services

Service - Visit Price
Specialiste e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventinve. — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars