1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • Poliklinika Avicena- KS (Mjekë i fëmijëve) on Prishtinë

Education

  • Avicena - KS (Mjekë i Fëmijëve)
    Kualifikim superior - MD., MR., MA.

Services

Service - Visit Price
Vizita mjekesore per femije dhe adoleshent — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars