1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • Qendra Diagnostike dhe Terapeutike “Wecar (Psikolog klinik dhe drejtor ekzekutiv) on Prishtinë

Education

  • University Autonom of Barcelona – Spain (PhD in clinical and Health Psychology)
    Psikolog klinik

Services

-Testime dhe vlerësime psikologjike
-Diagnostikim
-Këshillim psikologjik
-Psikoterapi
-Psikoterapi familkare
-Psikoedukim
Service - Visit Price
Phd — 45 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars