1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • QKUK -Klinika e Pulmologjisë (Specialist - Pulmolog) on Prishtine , 06.06.2019
  • Ordinanca Specialistike Pulmologjike “Dr Flamur Marku” (Specialist - Pulmolog) on Gjakove , 23.05.2019

Education

  • Universiteti i Prishtines (Specializimi Pulmologji) - 01.06.2016 - 03.03.2019
    Gjimnazi

Services

Service - Visit Price
Kontrolle Specialistike Pulmologjike — 30 minutes
Undefined
punkcion Pleural ( largimi ujit nga mushkerite) — 30 minutes
Undefined
Ultrazeri i mushkerive — 30 minutes
Undefined
Spirometri ( funksioni i mushkerive) — 30 minutes
Undefined
Bronkoskopi — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars