1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • Banja e Kllokotit (Fizioterapeut ) on Kllokot , 17.12.1984 - 12.05.2010
  • Ambulanca për terapi fizikale"Tretmani" (Fizioterapeut ) on Ferizaj , 02.11.2000

Education

  • Univesiteti i Prishtinës,Fakulteti i mjekësisë (Fizioterapi)
    Bachelor

Services

Service - Visit Price
Rehabilitimin e sëmundjeve ortopedike — 30 minutes
Undefined
Rehabilitimin e sëmundjeve reumatologjike — 30 minutes
Undefined
Rehabilitimin e sëmundjeve pediatrike — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars