1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • Q.K.U.K. Prishtinë dhe Qendra Emergjente Podujevë (Specialist i Gastroenterologjisë me Hepatologji ) on Podujevë Prishtinë

Education

  • Q.K.U.K - Klinika e Gastroenterologjisë me hepatologji (Doktor specialist) - 01.08.2002 - 01.08.2013
    Specialist i Gastroenterologjisë me hepatologji
  • Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë (Mjekësi e përgjithshëm)
    Doktor i Mjekësisë

Services

Service - Visit Price
Specialist i Gastroenterologjisë — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars