1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Klinika Empatia (Psikolog klinik) në Prishtine , 15.08.2013 - 22.09.2022
  • Klinika AMS (Psikolog klinik) në Prishtinë , 22.09.2022

Edukimi

  • Universiteti Mjekesor i Vjenes (Psikologji klinike) - 01.11.2012 - 21.11.2018
    Dr.sci.med. - Dr.sci.med.

Shërbimet

Psikoterapi individuale
Shërbimi - Vizitë Çmimi
Psikolog klinik — 45 minuta
30.00
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje