1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Ordinanca Stomatologjike “Saba-Dent” (Stomatologe-Specialiste e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive) në Gjakovë

Edukimi

  • Universiteti i Prishtines “Hasan Prishtina” (Stomatologji)
    Master

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Specialiste e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventinve. — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje