1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Nuk ka asnjë informacion


Edukimi

Nuk ka asnjë informacion


Shërbimet

Të gjitha shërbimet shëndetsore që përfshin Mjekësia e përgjithshme.
Shërbimi - Vizitë Çmimi
Shërbime shëndetsore të përgjithshme — 20 minuta
Të gjitha shërbimet shëndetsore që përfshin Mjekësia e përgjithshme
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje