1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Qendra Diagnostike dhe Terapeutike ''Wecare'' (Koordinator dhe Psikolog) në Prishtine
  • Institute for Research Education and Social Development(IREDS) (Coordinator and Project writer) në Prishtine , 15.10.2020

Edukimi

  • Universiteti i Prishtines (Psikologji shkollore dhe Keshillim)
    Msc.
  • Diakonie bildungszentrum (Psikoterapist per femije dhe adoleshent)
    Weiterbildung

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Psikolog — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje