1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Poliklinika Avicena- KS (Mjekë i fëmijëve) në Prishtinë

Edukimi

  • Avicena - KS (Mjekë i Fëmijëve)
    Kualifikim superior - MD., MR., MA.

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Vizita mjekesore per femije dhe adoleshent — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje