1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Nuk ka asnjë informacion


Edukimi

Nuk ka asnjë informacion


Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Shockwave — 60 minuta
E padefinuar
Electrotherapy — 60 minuta
E padefinuar
Thermotherapy — 60 minuta
E padefinuar
Traction (triton Chattanooga traction) — 60 minuta
E padefinuar
Cupping therapy — 60 minuta
E padefinuar
Ultrasound — 60 minuta
E padefinuar
Greenpress therapy — 60 minuta
E padefinuar
Sports massage — 60 minuta
E padefinuar
Kinesiotherapy — 60 minuta
E padefinuar
Trigger massage — 60 minuta
E padefinuar
Scrouth therapy — 60 minuta
E padefinuar
Mulligan concept — 60 minuta
E padefinuar
Bobath concept — 60 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje