1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Kam punuar 7 vite ne mjekim intensive ne kuader te QKUK nga 2010-2017, pastaj nga 2017 deri 2020 ne mjeksi Urgjente ne kuader te QKMF  HANI I ELEZIT pastaj vazhdoj me punu ne Mjeksi Urgjente dhe ne specializim ne Radiologji ne te njejten kohe
  • Komuna e Prishtines (Doktor) në Prishtine , 17.08.2020 - 31.01.2023
  • QKUK (Specialozant) në Prishtine , 01.03.2020 - 31.01.2023

Edukimi

  • Mjeksia Urgjente (Komuna Prishtine ) - 17.08.2020
    Doktor i mjeksise - Mjeke

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Doktor I mjeksise+ specializante i Radiologjise — 30 minuta
E padefinuar
Vizita shtepiake, kontrolla sistematike, — 30 minuta
E padefinuar
Vendosje te sondave nazogastrike, aspirime respiratore, vendosje te katetrit urinar — 30 minuta
E padefinuar
Dhenejw te infusioneve, injeksioneve etj — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje