1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Poliklinika Galaxy (Psikologe Klinike ) në Prishtine , 05.05.2020

Edukimi

  • Universiteti i Prishtines (Psikologji keshillimi) - 02.10.2017 - 26.07.2019
    PhD candidate - Master

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Psikoterapi individuale — 30 minuta
E padefinuar
Keshillim psikologjik — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje