1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Qendra Diagnostike dhe Terapeutike “Wecar (Psikolog klinik dhe drejtor ekzekutiv) në Prishtinë

Edukimi

  • University Autonom of Barcelona – Spain (PhD in clinical and Health Psychology)
    Psikolog klinik

Shërbimet

-Testime dhe vlerësime psikologjike
-Diagnostikim
-Këshillim psikologjik
-Psikoterapi
-Psikoterapi familkare
-Psikoedukim
Shërbimi - Vizitë Çmimi
Phd — 45 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje