1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Q.K.U.K. Prishtinë dhe Qendra Emergjente Podujevë (Specialist i Gastroenterologjisë me Hepatologji ) në Podujevë Prishtinë

Edukimi

  • Q.K.U.K - Klinika e Gastroenterologjisë me hepatologji (Doktor specialist) - 01.08.2002 - 01.08.2013
    Specialist i Gastroenterologjisë me hepatologji
  • Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë (Mjekësi e përgjithshëm)
    Doktor i Mjekësisë

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Specialist i Gastroenterologjisë — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje