1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

Nuk ka asnjë informacion


Edukimi

  • Universiteti i Prishtines (Stomatologji)
    Bachelor

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Mbushje e dhëmbit — 30 minuta
E padefinuar
Menjanim i depozitineve te buta dhe te forta(Largim i gurëzve) — 30 minuta
E padefinuar
Trajtim endodontik i dhembeve( Sherim i dhembit) — 30 minuta
E padefinuar
Ortodonci( vendosja e breketave) — 30 minuta
E padefinuar
Restaurim estetik i dhembeve me kompozit. — 30 minuta
E padefinuar
Proteza parciale dhe totale — 30 minuta
E padefinuar
Rehabilitim protetik me Metal-Porcelan,Zirkon — 30 minuta
E padefinuar
Zbardhim profesional i dhembeve — 30 minuta
E padefinuar
Rindertim i rrenjeve te mbetura. Etc. — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje