1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • Qkmf “Menduh Kaloshi” (Mjek i Pergjithshem) në Hani i Elezit , 09.02.2022

Edukimi

Nuk ka asnjë informacion


Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Kontrollë/Konsultime mjekësore — 15 minuta
Konsultim per menagjimin adekuat te semundjes, terapine qe duhet perdorur, edukim shendetesor i pacienteve si dhe udhezim i pacienteve tek mjekët specialistë në rast nevoje
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje