1Zgjedhni datën tuaj

  • Në dispozicion
  • I padisponueshem

2Zgjedhni kohën tuaj

Ju lutemi zgjedhni datën për të gjeneruar kohën

3Zgjedh vizitën


Eksperienca

  • QKMF-Podujevë (Mjeke e përgjithshme) në Podujevë , 21.01.2022

Edukimi

  • Universiteti i Tetovës (Mjekësi e përgjithshme)
    Doktor i Mjekësisë

Shërbimet

Shërbimi - Vizitë Çmimi
Kontrollë — 30 minuta
E padefinuar
0.00

Bazuar në 0 vlerësime
5 yje
4 yje
3 yje
2 yje
1 yje