1Select your date

 • Available
 • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës (Fizioterapist) on Prishtinë
 • Klinika e mjeksisë fizikale dhe rehabilitim (Kryefizioterapeut klinike) on Prishtinë
 • Kolegji Universum (Asistent) on Prishtinë

Education

 • Fakulteti i mjeksisë - Fizioterapi (Sarajevë)
  Bachelor
 • Fakulteti i mjeksisë - Fizioterapi (Prishtinë)
  Master

Services

Service - Visit Price
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
— 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars