1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

Dr. Besim Morina punon ne Polikliniken Avicena në Prishtinë.
Dr. Besim është ligjërues në Fakultetin e Mjekësisë në UP që nga viti 2007, dhe poashtu ai është Specialist i Mjekësisë Interne dhe Pulmologjisë në QKUK. Dr. Besimi njihet për punën e tij të palodhshme, si Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Pulmologëvetë Kosovës.

Gjatë periudhës 2015 - 2019, Dr. Besimi ishte pjesëmarrës i shumë seminareve dhe konferencave mjekësore ndërkombetare, duke përfshire Seminarin në Mjekësi Interne dhe në Pulmologji të organizuar nga Fondacioni Salzburg të Fondacionit Amerikano – Austriak dhe Universiteti të Kolumbias në SHBA. Në keto seminare ai jo vetëm qe ishte pjesëmarres, mirëpo prezantimet mjekësore të Dr. Besimit u njohën si më të vlerësuarat dhe me një cilesi të shkëlqyer.

Education

Në vitin 2006, Dr. Besim Morina, përfundoi studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës , ku më pas vazhdoi Specializimin për Mjekësine Interne dhe Pulmologjinë në QKUK. Poashtu, Dr. Besimi është në përfundim studimeve të Doktoratës në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës një pjesë te të cilave e ka përfunduar ne Universitetin Napier të Edinburgut.

Services

Dr. Besim Morina është Internist dhe Pulmolog dhe merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes.
Service - Visit Price
Kontrollë — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars