1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

  • QKMF (Doktor i Mjekësisë) on Suharekë

Education

  • Universiteti Hasan Prishtina (Mjekësi e Përgjithshme)
    6 vjet

Services

Service - Visit Price
Doktor i Mjekësisë — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars