1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

Duke punuar në My Clinic 

Education

Specializimin për endokrinologji te përfunduar në vitin 2022

Services

Shërbime endokrinologjike si:
* Trajtimi i diabeti
* Sëmundjeve të tiroides
* Sëmundjeve të paratiroideve
* Infertilitetin
* Çrregullimet e rritjes
* Çrregullimet metabolike
* Osteoporozen
* Çrregullimet në gjendrat mbiveshkore
* Çrregullimet në gjendrat e hipofizës etj.
Service - Visit Price
Vizitë endokrinologjike bazike — 30 minutes
15.00
Vizitë endokrinologjike me ultrazë të gjendrës tiroide — 60 minutes
25.00
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars